Karte05

Od kada nas je vizualna umjetnica Ivana Pipal upoznala s asocijativnim kartama "Emocije i stanja", koje djeci i odraslima pomažu da shvate svoje osjećaje i raspoloženja te predstavila kako se s njima radi, odmah smo znali da ih želimo imati u ponudi. I već nešto duže od dvije godine, karte su iznimno tražene, kupci dolaze ciljano baš po njih, a interes raste. Saznajte više o kartama i kako su nastale. 

 

Asocijativne karte Emocije i stanja rezultat su umjetničkog rada Ivane Pipal koji se temelji na istraživanju i promišljanju tema vezanih za psihologiju i psihoterapiju. Autorica je vizualnim jezikom sažela i predstavila iskustvo prolaska kroz emocije, razna raspoloženja i stanja. Niz nastalih crteža izaziva asocijacije, interpretacije i spontane emocije gledatelja, među kojima je i serija vizualnih prikaza različitih emocija i njihovih intenziteta (npr. iritacija - ljutnja - bijes; prihvaćanje - povjerenje - divljenje). Temeljna ideja iza stvaranja niza osnovnih emocija je korištenje umjetničke prakse kao učinkovit i kreativan način poticanja psihološkog rasta i razvoja ljudi, usmjerenog osvještavanju, imenovanju i doživljavanju vlastitih emocija. Rad je u obliku asocijativnih karti, te na taj način postaje alat za samoistraživanje, a time se otvara prostor za primjenu u psihoterapijskom radu.

 

 Inspiracija i poticaj za rad bila je suradnja s psihoterapeutima, Dea Ajduković i Hrvoje Pranjić Anušić su mi osvijestili povezanost njihove psihoterapijske prakse sa mojim smjerom kretanja, tako da smo do ideje vizualiziranja emocija i asocijativnih karti došli zajedno, nakon brainstormanja i njihove priče o tome kako veliki broj ljudi ne zna nabrojati više od 5 osnovnih emocija. Dea je napisala tekst i upute/prijedloge koji se nalaze u knjižici uz karte, kroz koje smo htjele otvoriti potencijal u korištenju karata nekome tko se nikada nije susreo sa takvim alatom. Bilo mi je važno da zaokružim našu suradnju sa njezinim uputama, jer je proces i ideja rada inspirirana našim zajedničkim idejama, a karte i sama otkrivam na novi način kroz njene prijedloge.
Ivana Pipal

Vizuali na kartama predstavljaju 33 osnovne emocije kao raznobojne, apstraktne kružne oblike, uz još 50 linearnih crteža ljudskog oblika u raznim emotivnim situacijama. Interakcija s kartama potiče intuitivni dio uma na asocijacije, te promatrač u sadržaju karata prepoznaje ono što ga povezuje s vlastitim doživljenim iskustvom. Nema ispravnog načina korištenja karata, postoje razne primjene. Može ih se koristiti samostalno ili u grupi; za edukaciju, psihoterapiju, samoistraživanje, zabavu, kreativni proces, plesnu radionicu, težak razgovor, fokusiranje ciljeva, razumijevanje ljudi i odnosa oko sebe... Dobar su alat za poticanje razgovora, mogu izazvati neke teme koje inače ne bi došle u fokus. Kroz individualno korištenje mogu biti lijep način za trenutak osluškivanja vlastitog stanja, za promišljanje neke emotivne situacije ili traženja rješenja. Svakodnevno, takva praksa može pomoći u povezivanju intuitivnog i analitičkog načina pristupanja vlastitom iskustvu.
 

"Asocijativne karte alat su za samoistraživanje koji se može koristiti samostalno, a i u psihoterapiji i edukaciji. Prikladne su za individualnu uporabu, kao i uporabu u paru ili grupi. Njihov je sadržaj apstraktan i simbolički, kako bi potaknule spontane emocije, asocijacije i interpretacije onoga tko se njima koristi. Tako one potiču ne-svjesni, ne-racionalni, ne-linearni, no svakako intuitivni dio uma, koji u sadržaju karata prepoznaje ono što ih povezuje s doživljenim iskustvom. Ovakvim procesom prepoznavanja, rad s kartama može pružiti nove i neočekivane perspektive i uvide.

Same karte osmišljene su tako da asociraju na emocionalna stanja. Pritom njihov sadržaj nije zadan, nego je otvoren interpretaciji, koja pak svaki puta i kod svake osobe može biti drugačija. Koristeći se kartama, oslonite se na svoje spontane kreativne kapacitete i nastojte im pristupiti u duhu znatiželje i razigranosti. Dopustite si iznenaditi se odgovorima koje karte izazivaju u Vama . Dajte si vremena čuti ih. Budite znatiželjni prema procesu otkrivanja samih sebe. 

Pitati same sebe kako smo, pa pažljivo slušati odgovor, početak je zdravog odnosa sa sobom. To je odnos zainteresiranosti, strpljivosti, otvorenosti i poštovanja prema vlastitom unutarnjem iskustvu. Tek tada možemo donositi odluke koje su usklađene s našim potrebama i vrijednostima."

Dea Ajduković