Img 9201

Povodom 15. rođendana našeg izdavaštva kao i knjižare, od 20.11. do 10.12. možete sudjelovati u rođendanskoj tomboli knjižare Planetopija. Darujemo 15 kupaca s knjigom po njihovoj želji -  bilo kojom knjigom koju imamo u ponudi naše knjižare. 

Svaki kupac u našoj knjižari u Ilici 68 u navedenom razdoblju može sudjelovati u tomboli ispunjavanjem kupona na koji će napisati koju knjigu želi dobiti na dar. U obzir dolaze svi dostupni naslovi koje imamo u ponudi naše knjižare. Sudjelovati mogu samo kupci u fizičkoj knjižari.

Nagradna igra pravila

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Planetopija d.o.o., Ilica 70, Zagreb, OIB 38972231293, donosi sljedeća

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Rođendanska tombola knjižare Planetopija“

 

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Planetopija d.o.o., Ilica 70, Zagreb, OIB 38972231293.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 22. studenog 2021. do 10. prosinca 2021.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje knjižare Planetopija, Ilica 68, Zagreb, a organizira se povodom obilježavanja 15. godina rada knjižare Planetopija.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je da kupac za vrijeme trajanja nagradne igre ispuni  kupon na kojem navodi jednu knjigu  iz ponude knjižare Planetopija, a koju bi volio dobiti na dar.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od: 15 knjiga iz asortimana knjižare Planetopija u ukupnoj vrijednosti 2000 HRK. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika održat će se u petak 10. 12. 2021. u 13 sati u prostoru knjižare Planetopija uz prisustvo tročlane komisije.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici i društvenim mrežama Planetopija d.o.o.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.planetopija.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.
Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.planetopija.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem kupona u prostoru knjižare Planetopija, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.
Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.
Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.
 

Klasa i urudžbeni broj po kojem su odobrena predmetna pravila nagradne igre: 

KLASA: UP/I - 460-02/21-01/493

URBROJ: 513 -07-21-01-21-2