Sam 6735
Autor Vlasta Prohaska

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Nagradna igra Knjižare Planetopija u Puli

 

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.
 

Članak 1. – Priređivač
 

Priređivač nagradne igre „Nagradna igra knjižare Planetopija u Puli“ (u nastavku „igra“) je

Priređivač nagradne igre je Planetopija d.o.o., Ilica 70, Zagreb, OIB 38972231293.) dalje u tekstu „Priređivač“.
 

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe i unapređenja prodaje knjižare Planetopija u Puli, Fontička ulica 4, Pula,  a organizira se povodom otvaranje knjižare Planetopija u Puli.  
 

Članak 2. – Sudionici nagradne igre
 

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici i vlasnici poduzeća uključenih u nagradnu igru.
 

Članak 3. – Trajanje nagradne igre
 

 Trajanje nagradne igre: od 02.5. do 14.5.2022.
 

Članak 4. – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda u knjižari Planetopija u Puli, Fontička 4.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u periodu trajanja nagradne igre kupe bilo koji proizvod u knjižari Planetopija u Puli.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine proizvoda u trgovini trebaju: Ispuniti kupon s osobnim podatcima (ime prezime, adresa, broj telefona, e-mail i broj računa), te ga ubaciti u za to predviđenu kutiju na blagajni knjižare Planetopija.
 

Članak 5. – Izvlačenje
 

Izvlačenje dobitnika bit će održano u ponedjeljak, 16.5. 2022. u 14:00 u knjižari Planetopija u Puli, te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira pod nadzorom dvočlane komisije za izvlačenje.

Članak 6. – Nagrade

 

Nagradni fond sastoji se od 12 nagrada, kombinacije knjiga i proizvoda u iznosu od 2.686,80 kn (dvije tisuće i šeststo osamdeset i šest kuna i osamdeset lipa). 
 

1. Prostirka za jogu Liforme 1000,00 kn
2. XD torba za laptop      520,00 kn
3. 24bottle boca za vodu   164,90 kn
4. Moja sretna hrana, Maja Brekalo 155,00 kn
5. Slatki vegan, Dunja Gulin  149,00 kn
6. Srce zna da je ljepši svijet moguć, Charles Eisenstein 135,00 kn
7. Dah, James Nestor 135,00 kn
8. Slikovnica Čudesno drveće

135,00 kn

9. Olie&Carol grickalica kelj 129,90 kn
10. Djeco karte Bata-Waff      59,00 kn
11. Akupresurna loptica Spoonk  59,00 kn
12. Djeco Origami gatalice        45,00 kn


Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost.

 

Članak 7. – Preuzimanje nagrada

Dobitnici će biti objavljeni na web stranici Priređivača, www.planetopija.hr.

Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Priređivač u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnici trebaju preuzeti nagradu u knjižari Planetopija u Puli u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

 

Članak 8. – Porezi

Priređivač nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre.
Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9. – Objava nagradne igre

Priređivač igre obvezan je objaviti ova pravila na www.planetopija.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.
 

Članak 10. – Obrada podataka
 

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je Priređivač.
 

Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri.

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem kupona u prostoru knjižare Planetopija u Puli, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.
 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača ili mail adresu planetopija@planetopija.hr .
 

Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.
 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 

Članak 11. – Opće odredbe
 

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.planetopija.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Klasa i urudžbeni broj po kojem su odobrena predmetna pravila nagradne igre: 

KLASA: UP/I-460-02/22-01/181

URBROJ: 513-07-21-01-22-2