Lobiranje

Lobiranje

Interesne skupine i kanali utjecaja u EU
Cijena: 17,92 €

Svrha ove knjige je pridonijeti razumijevanju uloge organiziranih interesa u političkom sustavu i procesima odlučivanja u Europskoj uniji. Namijenjena je istraživačima, nastavnicima, studentima, kreatorima javnih politika, organizacijama civilnog društva kao i širem krugu zainteresiranih čitatelja. Poslužiti će i kao vodič ili barem podsjetnik svima koji su već uključeni ili se tek namjeravaju upustiti u zahtjevnu lobističku utakmicu u Bruxellesu.

O proizvodu

Format: 15X23 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 208
Biblioteka: Pro-fit
Izdavač: Planetopija
Izdanje: Lipanj, 2007.
ISBN: 978-953-257-053-5

Upoznaj autora

Dr. Igor Vidačak priznat je stručnjak i autor niza članaka u domaćim i stranim publikacijama o procesima europske integracije. Područja njegova istraživanja su interesna reprezentacija i lobiranje u proširenoj Europskoj uniji, uloga civilnog društva u procesima odlučivanja u Uniji te utjecaj pristupanja Uniji na strukture vladavine i paradigme kreiranja javnih politika u tranzicijskim zemljama. Doktorirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirao europsku politiku i upravu na College of Europe Natolin/Bruges, a diplomirao romanistiku i indologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završio je jednogodišnji stručni diplomatski studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova, te sudjelovao u nizu drugih programa stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu.

Dr. Vidačak od 2000. godine radi u Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, a u ožujku 2007. preuzima dužnost predstojnika Ureda Vlade RH za udruge. Voditelj je seminara na kolegiju ''Procesi europske integracije'' na Fakultetu političkih znanosti. Samostalno je vodio odnosno sudjelovao u provedbi desetak domaćih i stranih istraživačkih projekata s područja europskih integracija. Autor je nastavne jedinice ''Interesna reprezentacija u proširenoj Europskoj uniji'' u sklopu Mreže izvrsnosti EU CONSENT koja okuplja pedesetak europskih instituta i provodi se uz potporu Šestog istraživačkog programa Europske komisije.

Član je nekoliko savjetodavnih i stručnih tijela Vlade RH, uključujući Međuresornu radnu skupinu za ocjenu stanja i potrebu razvitka politike razvojne pomoći, Pregovaračku radnu skupinu za vođenje pregovora o pristupanju EU te Nacionalni odbor za provedbu inicijative Interreg III u Hrvatskoj. Bio je član Savjeta za razvoj civilnog društva od njegova osnutka, a pri kraju drugog mandata tog Vladinog savjetodavnog tijela i njegov predsjednik.