Igor Vidačak

Dr. Igor Vidačak priznat je stručnjak i autor niza članaka u domaćim i stranim publikacijama o procesima europske integracije. Područja njegova istraživanja su interesna reprezentacija i lobiranje u proširenoj Europskoj uniji, uloga civilnog društva u procesima odlučivanja u Uniji te utjecaj pristupanja Uniji na strukture vladavine i paradigme kreiranja javnih politika u tranzicijskim zemljama. Doktorirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, magistrirao europsku politiku i upravu na College of Europe Natolin/Bruges, a diplomirao romanistiku i indologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završio je jednogodišnji stručni diplomatski studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova, te sudjelovao u nizu drugih programa stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu.

Dr. Vidačak od 2000. godine radi u Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, a u ožujku 2007. preuzima dužnost predstojnika Ureda Vlade RH za udruge. Voditelj je seminara na kolegiju ''Procesi europske integracije'' na Fakultetu političkih znanosti. Samostalno je vodio odnosno sudjelovao u provedbi desetak domaćih i stranih istraživačkih projekata s područja europskih integracija. Autor je nastavne jedinice ''Interesna reprezentacija u proširenoj Europskoj uniji'' u sklopu Mreže izvrsnosti EU CONSENT koja okuplja pedesetak europskih instituta i provodi se uz potporu Šestog istraživačkog programa Europske komisije.

Član je nekoliko savjetodavnih i stručnih tijela Vlade RH, uključujući Međuresornu radnu skupinu za ocjenu stanja i potrebu razvitka politike razvojne pomoći, Pregovaračku radnu skupinu za vođenje pregovora o pristupanju EU te Nacionalni odbor za provedbu inicijative Interreg III u Hrvatskoj. Bio je član Savjeta za razvoj civilnog društva od njegova osnutka, a pri kraju drugog mandata tog Vladinog savjetodavnog tijela i njegov predsjednik.