Kultura i trauma
Zlatko Kramarić

Kultura i trauma

Cijena: 18,58 €

Autor analizira ulogu jezika, imena, diskursa, traume, moći, otpora, Drugih društvenih normi i konvencija, kolektivnog pamćenja, stigmi, stereotipa... kao neizostavnih elemenata u tvorbi identiteta. Dakle, jedan od elemenata koji autor uzima u obzir je jezik - jezikom se identitet oblikuje, jezikom se i stigmatizira i ugnjetava, ali se i otvaraju novi prostori za identitetne tvorbe. Jezik je važan jer sadrži informacije o odnosima moći i privilegijama u društvu i ujedno ima performativnu moć kojom konstruira identitet.

- Kristina Peternai Andrić

O proizvodu

Format: 12,5x20 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 322
Biblioteka: -
Izdavač: Meandarmedia
Izdanje: 2020.
ISBN: 9789533342573