Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu

Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu

Cijena: 12,61 €

U knjizi Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu, njezin autor, prof. dr. sc. Anđelko Milardović, hrvatski politolog, sociolog i profesor političkih znanosti, strastveno se i istodobno participativno-analitički nastoji uključiti u raspravu o temeljnim pitanjima hrvatske politologijske misli. Kao i u nekim od prethodnih autorovih djela u kojima se bavi različitim političkim i politološkim fenomenima (euroskepticizam, globalizacija, postdemokracija) i ovdje se može primijetiti neobična sinteza akribijski izvedene teorijske analize i strastvenoga zauzimanja pozicije kritičara ideologije prema modelu Mannheimove sociologije znanja.

Polazeći od postavke da „što vrijedi za politiku, mora jednako vrijediti i za znanstveno bavljenje njome“, Milardović nastoji dokazati da se povijest jedne novije discipline unutar društvenih znanosti u Hrvatskoj nužno mora dekonstruirati.

Knjiga Znanje o politici i hrvatska politologija u europskom kontekstu donosi povijesni prikaz razvoja političke misli u Hrvatskoj. Međutim nije riječ samo o klasičnom povijesnom prikazu već i o sustavnoj analizi razvoja političke misli i šireg konteksta koji je na taj razvoj utjecao. Autor daje prikaz povijesti hrvatske politologije te jasan i sistematičan pregled dominantnih teorijskih pristupa i metodoloških postavki u europskoj i američkoj politologiji XX. i početka XXI. stoljeća te ovim djelom dodatno unapređuje znanstveno-stručne rasprave o politologiji općenito. Marita Brčić Kuljiš

O proizvodu

Format: 12,8 x 19 cm
Uvez: meki
Broj stranica: 105
Biblioteka: -
Izdavač: TIMpress
Izdanje: 2020.
ISBN: 9789538075735

Upoznaj autora

Anđelko Milardović (Ogulin, 1956.), politolog, sociolog i profesor političkih znanosti. Politologiju je studirao u Ljubljani i u Zagrebu. Diplomirao 1981. na Fakultetu političkih nauka Zagrebu, gdje je 1986. magistrirao iz područja filozofske antropologije. Doktorirao je 1987. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu iz područja sociologije politike. Redoviti je profesor političkih znanosti u trajnom zvanju i znanstveni savjetnik. Kolegije Uvod u politologiju, Sociologija politike, Povijest političkih ideja, Suvremene političke ideje i ideologije, Sociologija kulture, Sociologija informacijskog društva i cyber-kulture i Politički marketing predavao je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu Sjever, Sveučilištu J. J. Strossmayera i na Visokoj školi Algebra. Godine 1987. bio na studijskim boravku u Göttingenu, 1991. u Bonnu, 1994. u Beču i iste godine u Heidelbergu na Institut für Politiwissenschaft kod profesora Klausa von Beymea.