Povijest filozofije
Branko Bošnjak

Povijest filozofije - komplet (1-3)

Razvoj mišljenja u ideji cjeline
Cijena: 79,50 €

Trosveščana Povijest filozofije: razvoj mišljenja u ideji cjeline Branka Bošnjaka (1923. – 1996.), istaknutoga hrvatskog filozofa i akademika, općepoznato je djelo ne samo u užim filozofskim nego i u širim znanstvenim i kulturnim krugovima te najširoj javnosti gdje je u proteklih četvrt stoljeća prepoznato i potvrđeno kao jedan od ključnih pothvata hrvatske filozofije, znanosti i kulture uopće.

Iako je riječ o informativnom i pouzdanom prikazu povijesnoga razvoja filozofske misli od prvih filozofa do druge polovice 20. stoljeća, Povijest filozofije Branka Bošnjaka nipošto nije suhoparno, činjenično nizanje filozofskih imena, škola, pravaca, djela itd. Štoviše, kako sugerira i njezin podnaslov razvoj mišljenja u ideji cjeline, ona počiva na autorovoj tezi, potvrđenoj i u njegovu tekstu, da se filozofsko mišljenje (i mišljenje općenito) razvijalo »u ideji cjeline«, odnosno u obliku ideje cjeline što je – osobito u vremenu rascjepkanoga i »tehnoznanošću« obuzetoga znanja – ujedno i isticanje prednosti filozofije među svim drugim znanostima te zauzimanje za shvaćanje svijeta kao cjeline, odnosno za cjelovito mišljenje.

Osim toga, Bošnjak pokazuje da "povijest filozofije" nije puka "historija (historiografija) filozofije", nego da između povijesti i filozofije postoji supstancijalna povezanost o kojoj se, kao što autor i čini, može i treba razmišljati na različitim razinama.

O proizvodu

Format: 17,2x24,7 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 1880
Biblioteka: -
Izdavač: Školska knjiga
Izdanje: 2019.
ISBN: 978-953-060-067-6