Bedž kaukal

Proizvođač:BIOM, Hrvatska

Cijena:3,00 €

Kaukali zimuju u jugoistočnom Atlantiku na obalama Afrike, ali parovi zauvijek ostaju vjerni istom gnijezdu na istoj stijeni svog otoka.