Petra Šuštar

Petra Šuštar je slovenska autorica koja radi kao učiteljica u osnovnoj školi. Dosad je napisala tri meditativne slikovnice za djecu.