Snježana Husić

Doc. dr. sc. Snježana Husić rođena je 1969. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1993. talijanistiku i komparativnu književnost. Kao stipendistica Scuola Normale Superiore u Pisi boravila je na trogodišnjem usavršavanju iz talijanske književnosti (1994–97). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranila je 2005. magistarski rad Autobiografija pod pseudonimom: Disperzija autobiografskog diskurza u književnom opusu Alberta Savinia, a 2008. doktorsku disertaciju Životinjske figure u talijanskoj književnosti srednjega vijeka.Nositeljica je većine medijevistčkih kolegija na Odsjeku za talijanistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta: Svakodnevni život u talijanskim gradovima (12-15. stoljeće), Talijanska srednjovjekovna proza, Talijansko srednjovjekovlje i animalistika, Talijansko pjesništvo 13. stoljeća. Od 2000. znanstvena je novakinja, a od 2011. docentica pri Katedri za književnost Odsjeka za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.