August Šenoa

August Šenoa rođen je 14. studenoga 1838. godine u Zagrebu. U roditeljskom domu stekao je ljubav prema umjetnosti. Poslje smrti majke 1848. godine, završivši u Zagrebu osmi razred, odlazi u Pečuh k rođacima, gdje završava prvi razred gimnazije 1850. godine. Vraća se u Zagreb gdje maturira 1857. u gornjogradskoj gimnaziji i upisuje se na Pravoslovnu akademiju. Od početka listopada 1859. nastavlja pravni studij u Pragu. Tu ostaje do 1865. godine. Ne položivši na vrijeme određene ispite bio je prisiljen baviti se žurnalistikom, te se vraća u Zagreb i radi u redakciji Pozor.

Godine 1868. postaje gradski bilježnik. Iste godine vjenčao se sa Slavom pl. Ištvanić. Postaje ravnatelj hrvatskoga zemaljskog kazališta 1870., a potom i dramaturg. Njegov prvi roman Zlatarovo zlato izlazi 1871. godine. Dvije godine kasnije postao je gradski senator i napušta kazalište. Od 1874. godine do smrti uređuje hrvatski književni časopis Vijenac.