Sandra Anne Taylor

Sandra Anne Taylor savjetnica je u privatnoj psihologijskoj praksi već više od dvadeset i dvije godine. Kao autorica bestselera „Secrets of Attraction", Sandra Anne Taylor je poticajna i nadahnjujuća predavačica koja nastupa širom svijeta, a intervjui s njom objavljeni su u američkim časopisima Cosmopolitan, Family Circle, Redbook, Woman's World, Today's Black Woman i Reader's Digest te u australskom časopisu New Idea.