Richard H. Thaler

Richard H. Thaler je dugogodišnji profesor na fakultetu Booth sa Sveučilišta u Chicagu. Dobitnik je Nobelove nagrade na području ekonomije za 2017. godinu.