Manuela Monari

Manuela Monari je poznata talijanska autorica koja piše još od djetinjstva. Njezine knjige za djecu
poznate su diljem Europe, a sama se bavi i prodajom dječjih knjiga u Modeni , u Italiji.