Mirela Holy

Mirela Holy rođena je vještica koja je svoje magične vještine usavršavala umjetnički, komunikacijski i politički. Prvi vještičji stupanj stekla je u zagrebačkoj Školi primijenjenih umjetnosti, drugi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala, magistrirala i najzad doktorirala. Bila je novinarka slobodnjakinja; aktivistica u Zelenoj akciji; u mlađim danima volonterka, a potom i komunikatorica okolišnog ministarstva; direktorica u PR agenciji Maksima komunikacije.