Martin Heidegger

Martina Heideggera mnogi s mnogo opravdanja smatraju najznačajnijim filozofskim autorom 20. stoljeća. Premda je u Hrvatskoj glavno djelo prve faze njegova mišljenja Bitak i vrijeme prevedeno razmjerno rano, gledano u cjelini i s obzirom na misliteljev golem opus (oko 25 djela objavljenih za života i gotovo 80 dosad objavljenih iz ostavštine), prevodilačko približavanje misaonih dostignuća tog svjetski poznatog filozofa čitateljima u Hrvatskoj još je skromno. Iako je rad na prevođenju njegovih djela na hrvatski jezik u posljednjih pedeset godina znatno uznapredovao na putu postizanja ujednačenijeg, terminološki usklađenijeg i izvorniku primjerenijeg prijevoda, novi su prijevodi potrebni uz ostalo i zbog toga što je i sam njemački izvornik u novije vrijeme u sklopu izdanja filozofovih Sabranih djela iznova redigiran, upotpunjen i djelomice preinačen.