Saša Ilić

Saša Ilić, rođen 1972. u Jagodini, diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je tri knjige pripovjedaka: Predosećanje građanskog rata (2000.), Dušanovac. Pošta (2015.), Lov na ježeve (2015.) i tri romana: Berlinsko okno (2005.), Pad Kolumbije (2010.) te Pas i kontrabas (2019.) za koji je dobio NIN-ovu nagradu. Bio je jedan od pokretača i urednik književnog podlistka Beton u dnevnom listu Danas. Nakon raspada redakcije osnovao je s Alidom Bremer list Beton International, koji periodično izlazi na njemačkom jeziku kao podlistak novina Tageszeitung i Frankfurtera Rundschau. Jedan je od urednika Međunarodnog književnog festivala POLIP u Prištini. Piše za nekoliko portala. Njegova proza prevedena je na albanski, engleski, francuski, makedonski i njemački jezik.