Caputo
Iaia Caputo

Iaia Caputo rođena je u Napulju, a živi u Milanu. Dugo je radila kao novinarka te za časopise Marie Claire i Flair uređivala rubriku o knjigama. Pisala je za časopise Il Diario i Di Repubblica. Objavila je oglede Conversazioni di fine secolo (Razgovori na izmaku tisućljeća), Mai devi dire: Indagine sull'incesto (Nikada ne smiješ reći: Istraga o incestu), Di cosa parlano le donne quando parlano d'amore (O čemu govore žene kada govore o ljubavi) i roman Dimmi ancora una parola (Reci mi još jednu riječ).