Lisa Fittko

Lisa Fittko (1909–2005) rođena je u židovskoj obitelji u Užgorodu u današnjoj Ukrajini, tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji. Nakon dolaska nacista na vlast postala je aktivni pristaša antifašističke politike. Sudjelovala je u pokretu otpora u Berlinu, Pragu (gdje je upoznala svog supruga i suborca, Hansa Fittka), Amsterdamu, Parizu, Marseilleu i napokon, na Pirenejima. Od mnogih kojima je pomogla u bijegu od nacista ističe se ime Waltera Benjamina, njemačkog filozofa i književnika.