Ivan Burić

Dr. sc. Ivan Burić rođen je 1968. godine u Dubrovniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirao je 2001. te doktorirao 2010. godine s tezom iz sociologije potrošnje

Od 1994. do 2001. godine radio je kao direktor agencije za istraživanje tržišta Studio Weber. Od studenog 2001. do veljače 2014. godine stalno je zaposlen na mjestu direktora istraživanja u agenciji za istraživanje javnog mnijenja, medija i tržišta Ipsos Puls. Kao dugogodišnji stalni zaposlenik Ipsos Pulsa bio je zadužen za razvoj metodologije istraživanja te organizaciju i realizaciju istraživačkih projekata s područja socioloških istraživanja, socio-ekonomskih istraživanja, istraživanja javnog mnijenja, medija i financijskog tržišta. U tom periodu sudjelovao je u više od 500 različitih istraživačkih projekata za potrebe brojnih domaćih i međunarodnih institucija, organizacija i poslovnih subjekata.

Od 2008. do 2013. godine kao vanjski suradnik predaje na Hrvatskim studijama Sveučilišta u Zagrebu, na Odjelu za komunikologiju (kolegij Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta). Od veljače 2014. stalno je zaposlen na Hrvatskim studijima. Izuzev metodologije društvenih istraživanja znanstveni interesi su mu sociologija potrošnje, sociološki aspekti tržišne komunikacije te ekonomska sociologija. Uz objavljene znanstvene radove autor je knjige Nacija zaduženih. Sudjelovao je na većem broju znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.