Richard Brennan

Richard Brennan učitelj je Alexander tehnike već više od 25 godina, predaje diljem Europe i u SAD-a i direktor je Centra Alexander tehnike u Galwayu, u Irskoj. Autor je osam knjig, među kojima se ističu Change Your Posture – Change Your Life (Promijenite svoje držanje, promijenite svoj život) i Back in Balance (Natrag u ravnotežu). Predsjednik je i suosinvač Irskog društva Alexander tehnike (ISATT).

Više saznajte na njegovoj internetskoj stranici: alexander.ie