David Barsamian

David Barsamian,direktor nagrađivanog i na mnogim postajama prenošenog radijskog programa Alternative Radio(www.alternativeradio.org), dobitnik je Nagrade za kulturnu slobodu zaklade Lannan i Nagrade Upton Sinclair ACLU-a za neovisno novinarstvo. Živi u Boulderu u Coloradu.