Morfologija biljaka
Toni Nikolić

Morfologija biljaka

Razvoj, građa i uloga biljnih tkiva, organa i organskih sustava
Cijena: 350,00 kn

Morfologija biljaka nezaobilazna je sastavnica populacijske biologije, ekologije, evolucije, filogenije, filogeografije, fiziologije i drugih bioloških i biotehnoloških disciplina. U kontekstu ove knjige morfologija je shvaćena u širem smislu riječi pa sadrži i elemente anatomije, histologije, embiologije, ekologije te u određenoj mjeri i drugih bioloških disciplina.

O proizvodu

Format: 21×26 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 568
Biblioteka: -
Izdavač: ALFA
Godina izdavanja: 2017.
ISBN: 978-953-297-805-6