Img 20210422 0001

Naslijeđe Carla Gustava Junga

Cijena: 147,00 kn

Psihoanalitička teorija Carla Gustava Junga ne zahtijeva samo rehabilitaciju, nego ponajprije pomnu analizu, s obzirom na specifičan status Jungova naslijeđa. Budući da je Jung ideje crpio iz raznih, nekonvencionalnih izvora, koji nisu bili u skladu sa znanstvenim tokovima njegova vremena, njegove teorije površno su se tumačile u neželjenim smjerovima. Cilj ove knjige je ukazati na različita prisvajanja i izobličenja Jungovih psihoanalitičkih teorija, posebice nakon njegove smrti 1961. godine te da upravo iz tog razloga svi Jungovi pojmovi zahtijevaju reviziju i čitanje njegovih izvornih djela. Prvi dio knjige posvećen je Jungovim izvornim idejama i njegovim osobnim interpretacijama. Temeljni pojmovi i načela Jungove analitičke psihologije: nagon, kolektivno nesvjesno, arhetipovi, individuacija objašnjeni su analizom Jungovih djela, ponajprije Sabranih djela C. G. Junga, zatim djela Čovjek i njegovi simboli te Sjećanja, snovi, razmišljanja. Drugi dio knjige daje pregled tumačenja Jungovih načela u trima područjima koja najviše zaslužuju daljnju interpretaciju i razjašnjenje, a odnose se na feminističku teoriju inspiriranu Jungom, kritiku Jungova anti-semitizma te svojatanje Junga kao kultnog vođe i nadahnuća New Age pokreta. Knjiga Ninoslave Počuče, Naslijeđe Carla Gustava Junga nastoji pridonijeti rehabilitaciji »znanstvenog« Junga, kakvim je i on sam sebe smatrao.

O proizvodu

Format: 13x20 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 277
Biblioteka: -
Izdavač: Durieux
Godina izdavanja: 2021.
ISBN: 9789531884655

Upoznaj autora

Ninoslava Počuča rođena je 1978. godine u Zagrebu. Pohađala je XVIII. gimnaziju u Zagrebu da bi srednjoškolsko obrazovanje završila u američkoj državi Arizoni. Godine 1996. odlazi na Richmond — međunarodno američko sveučilište u Londonu (RAIUL), gdje nakon tri godine stječe akademski stupanj diplomirane komunikologinje, s užim područjem zanimanja za psihologiju i društvo. Magistrirala je 2000. godine na londonskom sveučilištu Westminster, na području međunarodnog žurnalizma u tisku, a doktorirala 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na području psihoanalitičkih teorija. Po povratku u Hrvatsku profesionalna iskustva između ostalog gradi u HINA–i i Hrvatskoj odvjetničkoj komori kao izvršna i grafička urednica službenog glasila Odvjetnik te korespondentica za međunarodnu suradnju. Bila je urednica nekoliko specijaliziranih B2B časopisa međunarodnog karaktera s područja trgovine, turizma i ugostiteljstva. Godine 2011. suosnivačica je časopisa o vizualnim komunikacijama Graph, čija je glavna urednica sve do njegova gašenja. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU).