Rječnik sociologije
Bryan S. Turner, Stephen Hill, Nicholas Abercrombie

Rječnik sociologije

Cijena: 290,00 kn

Rječnici sociologije trebali bi uspostavili ravnotežu između uvijek novih intelektualnih rasprava unutar discipline koja se razvija, što sjedne strane zahtijeva uključivanje novih natuknica o suvremenim pitanjima koja se smatraju važnima i trajnima, a s druge uvažavanje važnosti klasične sociološke tradicije. Stoga ovaj rječnik nastoji pokazati svu raznolikost i složenost klasičnoga naslijeđa istodobno držeći korak s novim intelektualnim potrebama. Autori su osobito imali na umu intelektualne zahtjeve studenata sociologije za sustavnim natuknicama o ključnim pojmovima, iscrpnom raspravom o glavnini teoretičarima i stručnim komentarom važnih društvenih promjena u industrijskome društvu. Rječnik je oblikovan s ciljem da bude informativan, argumentiran i poučan. Nastojalo ga se učiniti jednostavnim za uporabu pa zato pruža opširnu bibliografiju s područja suvremene i klasične sociologije, natuknice koje sustavno pokrivaju dane teme, pojmove i autore, te najnovije podatke iz više područja. Sustav unakrsnih uputnica omogućuje čitateljima istraživanje određenoga pitanja unutar skupine međusobno povezanih pojmova. Osnovnoj gradi rječnika priloženi su popisi uvrštenih natuknica na hrvatskome i engleskome jeziku, njih oko 1000, koji će olakšati snalaženje građom ovog rječnika, ali i biti korisni u raznovrsnim prijevodnim pitanjima, posebno s obzirom na Činjenicu da je riječ o prvom rječniku sociologije na hrvatskome jeziku nakon višedesetljetne praznine.

Činjenica da je ovo jedini suvremeni, isključivo sociološki rječnik na hrvatskom jeziku ga čini neusporedivo važnim za, prije svega, studente koji studiraju sociologiju i društvene znanosti, znanstvenike i profesore koji se sociologijom bave kao profesijom, ali i šire čitateljstvo koje zanimaju druš-tvene znanosti ili se žele upoznati sa sociološkim pojmovima koji se najčešće u društvu smatraju samorazumljivima, a često su daleko od jednoznačnih objašnjenja.

O proizvodu

Format: 17x24,5 cm
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 568
Izdavač: Jesenski i Turk
Godina izdavanja: 2008.
Prevoditelj: Jadranka Čačić-Kumpes, Josip Kumpes
ISBN: 978-953-222-278-4