Bilježnica Storm Writer, velika

Dimenzije:15 × 23 cm
Proizvođač:Onyx & Green, Kanada
Cijena:79,00 kn

U jedinstvenoj bilježnici Storm Writer nalazi se papir od kamena zbog kojeg je ova prekrasna bilježnica otporna na vodu i mrlje te stoga idealna za vaše školarce.

Papir od kamena proizvodi se od kalcij karbonata koji ostaje nakon obrade vapnenca, a potom se melje u fini prah i pretvara u papir pri čemu koristi manje energije u proizvodnji – bez vode, bez drvene mase, bez toksičnih izbjeljivača. Revolucionarna tehnologija koja pretvara kamenu prašinu u papir je eco-friendly. Osim što takav papir možete reciklirati, njime čuvate i šume!

Bilježnica je s linijama.