Bilja komplet 3 eko bilježnice s točkicama

Dimenzije:14,5 × 20 cm
Proizvođač:Bilja, Hrvatska
Cijena:250,00 kn

Bilja su autentične bilježnice koje dizajniraju i izrađuju studentica i student arhitekture. U želji za isticanjem prirodnih raznolikosti i ljepota Hrvatske,ova kolekcija za temu uzima tri karakteristična tla  - crnicu, kambisol i crvenicu, koje interpretira kroz medij papira u firmi bilježnice.

Bilježnica je izrađena od 120 gramskog recikliranog papira s točkicama koje čine mrežu.

Komplet sadrži bilježnice s tri različita uzorka.

Černozem (crnica), vrlo plodno travnjačko tlo, s crnim humusnim horizontom debelim više od 25 cm.  Raširen je u krajevima kontinentalne klime i klime sa stepskom vegetacijom na lesnim platoima, ravnog reljefa.

Gajnjača (kambisol)  nalazi se u područjima vlažne klime na lesu i lesolikim sedimentima te laporima valovitog reljefa.

Terra rosa (crvenica) rasprostranjena je na područjima mediteranske i submetiranske klime.