Eko-blok drvce A4

Dimenzije:21 × 30 cm
Proizvođač:Zintenz, Nizozemska
Cijena:35,00 kn

Eko-bilježnica u sebi sadrži 50 listova od papira nastalog korištenjem biootpada. Otisnut suhim tiskom i biljnom bojom.