Neil Levy

Neil Levy je profesor filozofije i osnivač Centra za primijenjenu filozofiju i javnu etiku na Sveučilištu Charles Stuart u Australiji. Stručnjak je za etiku i političku filozofiju i u tim je područjima predavao i objavljivao.