Jurgen Brater

Dr. Jurgen Brater, rođen 1948. u okrugu Ostfriesland na sjeverozapadu Njemačke, završio je 1972. studij medicine i stomatologije. Godine 1976. otvorio je vlastitu stomatološku ordinaciju u Aalenu. Od 1987. radio je kao predavač na stručnim školama u Schorndorfu i Ellwangenu. Od 2003. predaje biologiju na večernjoj gimnaziji u Aalenu.